Tjenester

  • Rådgiving, planlegging og prosjektstyring
  • Installasjon av maskin- og programvare
  • Brukerstøtte, opplæring, oppfølgingskurs
  • Driftsstøtte, dokumentasjon
  • Databasedesign, systemenring og programmering