• Rådgiving, planlegging og prosjektstyring.
  • Installasjon av maskin- og programvare.
  • Brukerstøtte, opplæring, oppfølgingskurs.
  • Driftsstøtte, dokumentasjon.
  • Databasedesign, systemenring og programmering